Werken via een uitzendbureau

"Werken via een uitzendbureau."

Gemiddeld vindt 35% van alle werkzoekenden een baan via een uitzendbureau. Een groot gedeelte vindt zelfs een vaste baan via een uitzendbureau. Zo hebben er via ons in 2019 alleen al 67 mensen een vaste baan gevonden. Werken via een uitzendbureau geeft je een mooie kans om overal eens rond te kijken en te onderzoeken wat bij je past. En is dus ook een mooi opstapje naar een vaste baan. Toch zijn er veel onduidelijkheden over werken via een uitzendbureau. Hieronder vind je antwoorden op veel gestelde vragen en meer informatie over dit onderwerp.

Loon en vergoedingen als uitzendkracht
Allereerst, werken via een uitzendbureau kost jou niks en het uitzendbureau houdt geen geld in van jouw loon. Je krijgt dus hetzelfde betaald als collega’s die hetzelfde werk doen. Tenzij zij meer ervaring hebben en daarom in een hogere salarisschaal zijn ingedeeld. Dit is ook vastgelegd in de cao voor uitzendkrachten. Je salaris wordt duidelijk van te voren besproken, net zoals afspraken over vrije dagen, vakanties, reiskostenvergoeding en vakantiegeld. Pensioen bouw je op na 26 gewerkte weken.

Hoe werkt het voor een uitzendbureau dan?
Een uitzendbureau werkt als bemiddelaar tussen iemand die werk zoekt en bedrijven die werk hebben. Het uitzendbureau is dus op zoek naar die ene goede kandidaat, de perfecte match voor de vacature. De opdrachtgever meldt zich bij het uitzendbureau en bespreekt de functie. Dit doet een opdrachtgever doorgaans als zij zelf de ideale kandidaat niet kunnen vinden of als ze geen tijd hebben om te recruiten.

Aan de andere kant melden werkzoekenden zich bij het uitzendbureau. Zij bespreken met de medewerkers van het uitzendbureau wat voor werk ze graag willen gaan doen, wat voor werkervaring ze hebben, hoeveel uur ze willen werken en een salarisindicatie. Op basis van deze informatie gaat de recruiter op zoek naar de perfecte match.

Hoe verdient een uitzendbureau dan?
Als uitzendkracht krijg je altijd een loon conform cao en eventuele andere vergoedingen. Dit loon krijg je uitbetaalt van het uitzendbureau. Dit is een netto loon waarin alle belastingen en sociale lasten (brutoloon) af zijn. Daarnaast heb je recht op verlofdagen, vakantiegeld en indien de opdrachtgever adv-dagen hanteert heb je hier ook recht op. De opdrachtgever, het bedrijf waarvoor de uitzendkracht dan aan het werk is, betaalt het uitzendbureau een tarief voor ieder uur dat de uitzendkracht werkt. In dit tarief zit het brutoloon, de reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld en alle werkgeverslasten. Daarnaast zit in het tarief dat de opdrachtgever betaalt, ook een extra bedrag voor alle werkzaamheden die het uitzendbureau verricht heeft. Zoals onder andere het vinden van de juiste kandidaten, voorschot salaris en alle ander administratieve handelingen.

Rechten als uitzendkracht
Een uitzendovereenkomst kent meerdere fases. In fase A, de eerste fase, loopt je uitzendovereenkomst af als het bedrijf waar je werkt de opdracht beëindigt . Of als jij opstapt omdat je bijvoorbeeld een andere baan hebt gevonden. De eerste 1,5 jaar (78 weken) waarin je werkt voor een uitzendbureau zit je in fase A. Nadat je 26 weken gewerkt hebt, heeft de opdrachtgever 10 kalenderdagen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit betekent dat je 10 kalenderdagen hebt om eventueel een nieuwe baan te vinden.  Als uitzendkracht heb je altijd het recht om de overeenkomst te beëindigen, de opdrachtgever heeft in vele gevallen een aanzegtermijn. Dit is een verplichting van de werkgever om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over het beëindigen van het contract. Daarnaast heb je met de komst van de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) recht op een transitievergoeding vanaf je eerste werkdag. En moet de opdrachtgever jou na 12 gewerkte maanden een aanbod voor een contract doen met een vast aantal uren. Deze uren moet gebaseerd zijn op het gemiddeld aantal uren dat je afgelopen 12 maanden gewerkt hebt.

Hoe langer je werkt, hoe meer rechten je opbouwt als uitzendkracht.. In fase B, de tweede fase, krijg je een contract met een begin- en einddatum. Gedurende maximaal vier jaar mag een uitzendbureau maximaal 6 uitzendovereenkomsten voor een bepaalde tijd geven. Een fase B contract geeft meer zekerheid dan een fase A. Stel je werkgever beëindigd voor de afloop van je contract de opdracht, dan houd je recht op loon zolang het contract duurt.

In fase C, de laatste fase, krijg je een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. Maar in veel gevallen heb je dan al een contract bij de opdrachtgever.
D

aarnaast heb je recht op feestdagenvergoeding mits de feestdag valt op de dag die jij ook altijd werkt. Stel jij werkt altijd op maandag en 1e kerstdag valt op een maandag, dan krijg jij voor die dag een feestdag vergoeding. De regel hierbij is wel dat je in een tijdsbestek van 13 weken minimaal 7x gewerkt hebt op de desbetreffende dag.

Bouw ik pensioen op met een uitzendovereenkomst?
Met een uitzendovereenkomst bouw je na 26 weken pensioen op. Onze pensioenregeling verloopt via pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdienst (stiPP). Je wordt automatisch aangemeld bij StiPP en ontvangt via StiPP een brief dat je pensioen opbouwt. Als uitzendkracht hoef je in de basisregeling hier niks voor te betalen.

Na 52 weken basisregeling kom je in StiPP plus. Vanaf dat moment is de opbouw ook terug te vinden op het loonstrookje in verband met je eigen bijdrage. Dit is een percentage van je loon.

Wil je uitgebreide informatie over de Basisregeling? Klik dan hier.
Voor uitgebreide informatie over de Plusregeling kun je hier.

Hopelijk zijn veel vragen hier beantwoord. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.