Persoonsvolgende Zorg

Verkiezingstijd. Stemmen, een nieuw kabinet, andere ministers. Een verrassende koers? Waar gaan we naartoe? Linksaf? Rechtsaf? Door het midden? Een spannende tijd.

Duidelijk is dat alle politieke partijen worstelen met een dilemma. Een moeilijke kwestie waarover ministers, staatssecretarissen, de belastingdienst en andere beleidsmakers al jaren hun hoofd breken.

Wetgeving, maatregelen, sancties, notities en beleidsvoornemens komen en gaan. Regels en gevolgen ervan verdwijnen als sneeuw voor de zon. Strafmaatregelen worden ingesteld en uitgesteld. De chaos en onduidelijkheid regeert.

Wij hebben het over het ZZP-beleid van de regering. Er is geen touw aan vast te knopen. Omdat de beleidsmakers het zelf ook niet meer weten schuiven ze de strafmaatregelen voor zich uit. En van de politiek krijgen ze ook niet veel richtingsgevoel mee.

Terwijl we praten over ± één miljoen zelfstandigen zonder personeel. Tel daar de partners, kinderen en andere gezinsleden bij op en we komen op grofweg een kwart van de Nederlandse bevolking. Niet bepaald een randverschijnsel dus.

De verkiezingsprogramma’s lezende wordt de duidelijkheid er niet groter op. Het lijkt alsof de politiek niet weet wat ze ermee aan moeten. En dat maakt onze verbazing des te groter. Ons onbegrip, het ongeloof dat ze een substantieel deel van het kiezersvolk aan hun lot overlaten.

Vandaar dit idee. Voor een nieuwe politieke partij. Geen partij voor de dieren, voor immigranten, voor ondernemers of piraten maar voor ZZP’ers. En een naam hebben we ook al bedacht: PVZ, partij voor zelfstandigen.

Een club die stáát voor z’n principes. Die ervoor zorgt dat ZZP-belangen worden verdedigd. Transparante, duidelijke en logische wetgeving ontstaat. Een partij die voor erkenning zorgt voor de motor van onze economie.

Maarja… Wij zijn ondernemers, geen politici. Als we ons in de politiek zouden begeven zou het niet goed komen. Schoppen we tegen zere schenen aan, moeten we compromissen sluiten die we niet willen. Kortom: worden we doodongelukkig.

Maar nodig is het wel! Wie pakt de handschoen op?