Arbeidsmarkt: krapte overal voelbaar.

De arbeidsmarkt is in hoog tempo veranderd. Talent is schaars en veel werkgevers hebben moeite om nieuw personeel te vinden. Nieuwskoppen als: “Krapte op de arbeidsmarkt neemt snel toe”, “Moeilijk vervulbare vacatures”, “Spanning arbeidsmarkt”, komen veel voorbij. Opvallend is dat er twee jaar geleden nog helemaal geen krapte op de arbeidsmarkt was. Het tekort neemt dus in een razend tempo toe. Maar hoe ontwikkelt dit zich verder? Zal de krapte alleen maar groter worden of zullen er nieuwe slimme oplossingen komen? Zullen wij straks nog wel bezig zijn met het vinden van het juiste personeel of zullen wij ons straks verplaatsen naar andere aspecten in de arbeidsmarkt?

Krapte overal voelbaar

Een paar jaar geleden was er vooral een personeelstekort in de techniek en ICT. Nu is de krapte in de arbeidsmarkt overal voelbaar. De grootste vraag is naar vakmensen: glazenwasser, monteurs, hoveniers, koks en verzorgende. Onderzoeken en rapporten geven aan dat bij acht van de twaalf provincies de krapte op de arbeidsmarkt groot is, met als koploper Zeeland. Maar ook de overige vier provincies: Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen, die langer buiten schot zijn gebleven, kampen langzaam met aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt.
Wat is het effect van deze krapte?

De economie groeit en stelt daardoor hoge eisen aan de arbeidsmarkt. Er zijn veel medewerkers nodig om alles te bewerkstelligen. De krapte verhindert bedrijven om producten en diensten te blijven leveren en om te groeien. Dit geeft op langer termijn grote problemen. Bedrijven gaan failliet, maar ook maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld die van leerkracht zijn moeilijk te vervullen.

Hoe bereik je toch de juiste kandidaat?

De tijd dat je als werkgever op de eerste rij zat is voorbij. Het juiste personeel vinden is lastig. Veel potentiële kandidaten hebben meerdere keuzes, waardoor zij kritisch kijken naar het aanbod van de werkgevers. Als werkgever is het scheppen van gunstige werkomstandigheden dan ook belangrijk om personeel aan te trekken en te behouden. Ook het scholen van het huidige personeel, jongeren interesseren, de werkdruk verlagen en de banen flexibel invulbaar maken kan helpen om personeel te binden, talent te laten groeien en nieuw talent aan te boren. Daartegenover staat ook dat werkgevers verder moeten kijken dan diploma’s of ervaring en er meer gekeken moet worden naar vaardigheden en persoonlijkheid van een kandidaat.

“Werkgevers moeten verder kijken dan diploma’s of ervaring en meer kijken naar vaardigheden en persoonlijkheid van een kandidaat”

Laten we niet doen alsof er niets aan de hand is
Veelal wordt er gedacht dat de arbeidsmarkt zich wel aanpast en alles zich uiteindelijk wel oplost. Maar volgens wetenschapper: Ton Wilthagen is er te weinig aandacht voor de ernst van de situatie. Hij heeft daarom met zijn collega’s mogelijke oplossingen aangebracht. Hierbij heeft hij een actieplan bedacht dat bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte focust zich op het eerder betrekken van jong talent bij de arbeidsmarkt. Volgens Wilthagen moet een combinatie van werk en opleiding voor meer jongeren mogelijk worden. “Zo doen ze nuttige contacten en ervaring op voor na hun studie, wat toetreding tot de arbeidsmarkt gemakkelijker maakt” aldus Wilthagen.

Bij het tweede gedeelte moet er volgens de wetenschapper gekeken worden naar de mensen die nu niet werken. Hier moeten vaardigheden belangrijker zijn dan diploma’s of ervaring. Dat je de functie nog nooit uitgevoerd hebt, betekent niet meteen dat je er niet geschikt voor bent. Door meer naar vaardigheden te kijken en minder naar opleiding en ervaring, wordt de kans op personeel vergroot. Tot slot moet er volgens Wilthagen gekeken worden of mensen die nu deeltijd werken overgehaald kunnen worden, om desnoods tijdelijk, meer uren te draaien.

Veranderde arbeidswereld

Een veranderde arbeidswereld vraagt dus om een andere aanpak. Nieuwe invullingen en andere oplossingen. Zo bewegen wij ook mee met de arbeidsmarkt. Kijken naar nieuwe invullingen en mogelijke oplossingen. Vervullen wij vacatures ook op ZZP basis, bieden wij GoudenFriezen aan en helpen wij mensen in samenwerking met gecertificeerde loopbaanadviseurs aan een nieuwe passendere arbeidsplaats met JobSwitch. Voeren wij projecten uit met gemeentes voor duurzamere uitstroom van uitkeringsgerechtigde en creëren wij een exclusief wervingskanaal door middel van een WerkenBij website. Wat de toekomst brengt is altijd onzeker, maar de arbeidsmarkt verandert en wij veranderen mee.

Bronnen:
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo223419 https://www.ad.nl/ad-werkt/wetenschappers-er-moet-nu-iets-gebeuren-aan-krapte-op-arbeidsmarkt~a1e7742c3/
https://mobiliteitsstylist.nl/arbeidsmarkt-trends-2019/ https://www.nu.nl/werk/5811912/krapte-op-arbeidsmarkt-neemt-snel-toe-nu-in-acht-provincies.html
https://www.nu.nl/werk/5811912/krapte-op-arbeidsmarkt-neemt-snel-toe-nu-in-acht-provincies.html